Az NYH Tanácsadóiroda Korlátolt Felelősségű Társaságot 2009-ban 3, a fizetésképtelenségi eljárásokban szakértő személy alapította NYH Könyvelőiroda Kft néven. A kezdetektől napjainkig fő tevékenységi köre a számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, és még az egyéb tevékenységei az üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás, egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás, valamint az egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység.

Társaságunk alapítói és alkalmazottai szakmai jártasságára alapozva döntött úgy 2013 évben, hogy pályázatot nyújt be a felszámolói névjegyzékbe vétel iránt. A pályázat sikere után 2014. februárjában kezdtük meg a felszámolási-, végelszámolási-, vagyonrendezési- és csődeljárások magas szakmai színvonalú lefolytatását. 2016. évben társaságunk felvételre került a pénzügyi gondnoki névjegyzékbe, így alkalmassá váltunk önkormányzatok adósságrendezési eljárásának lebonyolítására is.

Tevékenységünk eredményes folytatását teszi lehetővé a fizetésképtelenségi és megszüntetési eljárások területén több éves szakmai tapasztalattal rendelkező tulajdonosi és alkalmazotti háttér, valamint a rendelkezésre álló korszerű technológiai és tárgyi feltétel, melyek együttesen teremtik meg a kiemelkedő színvonalú és produktív munkavégzés lehetőségét.

Tevékenységünket elsődlegesen a nyíregyházi székhelyünkön valamint szegedi és budapesti fióktelepeinken végezzük, azonban további 12 vidéki helyszínen is állunk a potenciális érdeklődők és az eljárásokban részt vevő felek rendelkezésére.